Bevásárlókosár  0 termék
Vásárlási tudnivalók

Általános Szerződési FeltételekAz Angel Sex Shop webáruház (a továbbiakban: webáruház) az internet hálózatán a www.angelsexshop.hu URL alatt érhető el.
Az Általános Szerződési Feltételek mindenkor hatályos letölthető és tárolható változata a www.angelsexshop.hu/aszf.pdf linkről tölthető le. A szerződésre magatartási kódex nem vonatkozik.


Tartalom:
1. Üzemeltetői adatok
2. Az Általános szerződési feltételek hatálya
3. Megrendelhető termékek, szolgáltatások köre
4. A megrendelés menete, a Felek közötti szerződés létrejötte
5. Szállítás
6. Fizetés
7. Szavatosság és jótállás
8. Elállás joga
9. Adatkezelés
10. Vegyes rendelkezések

1. Üzemeltetői adatok


 • Cégnév: S-Extra Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Képviselő: Orgován Péter ügyvezető
 • Székhely: 1137 Budapest, Szent István krt. 24.
 • Nyilvántartást vezető cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 • Adószám: 11679651-1-41
 • Közösségi adószám: HU11679651
 • Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-929856
 • Szerződés nyelve: magyar
 • Ügyfélszolgálat: 1137 Budapest, Visegrádi u.1.
 • E-mail elérhetőség: info@angelsexshop.hu
 • Telefon: 0617884157

2. Az Általános szerződési feltételek hatálya


2.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az S-Extra Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnak (székhely: 1137 Budapest, Szent István krt. 24.; képviseli: Orgován Péter ügyvezető), mint Szolgáltatónak (a továbbikaban: Szolgáltató), valamint az általa nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevőknek (a továbbiakban: Megrendelő) a szolgáltatásokkal kapcsolatos jogait és kötelezettségeit szabályozza. Jelen ÁSZF valamennyi jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.angelsexshop.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy a közreműködője által történik.

2.2. Jelen ÁSZF értelmében Megrendelőnek minősül az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely részére a Szolgáltató az Angel Sex Shop webáruház weboldalán keresztül árut ad el, illetve szolgáltatást teljesít.

2.3. A Szolgáltató minden, az Angel Sex Shop webáruházon keresztül forgalmazott termékének értékesítésére jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, valamint a Megrendelő személyétől. A Megrendelő a Szolgáltató ajánlatának elfogadásával (azaz a megrendeléssel) egyidejűleg (ráutaló magatartással) elfogadja jelen Általános Szerződési Feltételeket.

2.4. Jelen Általános Szerződési Feltételek nyilvánosak, a Szolgáltató biztosítja a Megrendelők számára, hogy ezen feltételeket a Szolgáltatóval létesülő szerződéses kapcsolat létrejötte előtt megismerhessék.

3. Megrendelhető termékek, szolgáltatások köre


3.1. A webáruházból elsősorban az alábbi termékek rendelhetők meg: szexuális segédeszközök, fehérneműk, stb. Az oldal tartalma kizárólag 18 éven felüliek részére szól, a 18. életévüket be nem töltött személyek a webáruház szolgáltatásait nem vehetik igénybe, a weboldalon keresztül nem vásárolhatnak és azt nem is látogathatják.


3.2. A webáruház üzemeltetője nem forgalmazója és nem tulajdonosa a webáruházban megjelenített termékeknek.


3.3. A termékeknél megjelenített képek csak illusztrációk, azok a valóságtól eltérhetnek.


3.4. A termékek vételára minden esetben az adott termék mellett, magyar Forintban feltüntetett, bruttó vételár (nettó ár + ÁFA). A termékek vételára nem tartalmazza a szállítás költségét, külföldi megrendelés esetén pedig az estlegesen felmerülő vámok, illetékek, egyéb díjak költségeit. Azoknál a termékeknél, ahol 0 (nulla) Ft-os ár szerepel, azok az adott időpontban nem kaphatóak a Webáruházban. Az ilyen termékek megrendelése nem érvényes, a 0 forintos ár feltüntetése nem minősül ingyenes ajánlatnak.

3.5. A Szolgáltató fenntartja a Weboldalon feltüntetett termékek körének, mennyiségének, árának, valamint a határidők megváltoztatásának jogát. A változás a Weboldalon történő megjelenés időpontjában lép hatályba. A Szolgáltató biztosítja, hogy a felek közötti ajánlati kötöttség és annak Szolgáltató részéről történt elfogadását követően esetlegesen felmerülő változás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. A Szolgáltató kizárja a felelősségét a gondossága ellenére hibásan feltüntetett adatokért, így a honlapot üzemeltető technikai szolgáltatónak, vagy az informatikai rendszernek felróható adatrögzítési hibákért, illetve a nyilvánvalóan téves árért. Ilyen esetekben a Szolgáltató nem köteles a terméket a weboldalon feltüntetett hibás adatoknak megfelelően szolgáltatni, hanem a rendelés visszaigazolásában felajánlja a helyes adatoknak megfelelően történő szállítást, amelynek ismeretében a Megrendelő, döntése szerint megrendelheti a terméket, vagy a Szolgáltató felé történő hátrányos jogkövetkezmények érvényesítése nélkül elállhat vásárlási szándékától.

3.6. A raktárkészlet gyors változására tekintettel előfordulhat, hogy egyes termékek annak ellenére „raktáron" lévőként szerepelnek, hogy valójában nincsenek raktáron. Az ilyen tévedésekért a Webáruház felelősséget nem vállal, de a hiba felismerését követően tájékoztatja a vásárlót.

4. A megrendelés menete, a Felek közötti szerződés létrejötte


4.1. A webáruházban történő vásárlás a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon, elektronikus úton történő megrendeléssel, a weboldalon történő regisztrációt követően lehetséges. A webáruházban történő vásárlás esetén szállítási (adásvételi) szerződés jön létre a Vásárló (Megrendelő) és az Eladó (Szolgáltató) között. A szerződéskötés minden esetben magyar nyelven történik, és arra  Magyarország hatályos jogszabályai az irányadók.

4.2. Az adásvételi szerződés feltételeit a Megrendelő a megrendelés elküldésével elfogadja. A szerződés akkor jön létre, amikor a Szolgáltató a vásárlást e-mailben visszaigazolja. Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a Megrendelőhöz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, illetve a szolgáltatást igénybe venni. A megrendeléseket a webáruház elektronikus formában automatikusan tárolja, ezeket a Megrendelő később ellenőrizheti. Felek elfogadják, hogy az ily módon kötött szerződés (megrendelés) írásban megkötöttnek minősül. A szerződés iktatásra nem kerül. A Szolgáltató a termék(ek) kiszállításával együtt a jogszabály szerint írásbeli megerősítést küld a szerződésről, amely a termékekhez küldött számlán is szerepelhet.

4.3. A webáruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges a megrendelések leadása, az egyéb módon, mint például telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltatónak nem áll módjában teljesíteni. A megrendelést a Szolgáltató csak akkor fogadja be és teljesíti, ha a Megrendelő a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjét maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából, vagy a hibás kitöltésből eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott címzési, vagy más adatok, információk esetén felmerülő szállítási vagy egyéb többletköltség a Megrendelőt terheli.

4.4. Megrendelésre a regisztrációt követő bejelentkezés, majd a Kosár használatával van lehetőség. A Megrendelő a Szolgáltató weboldalán található, az általa megrendelés szándékával kiválasztott terméket a „kosár" gombra kattintva a kosárba helyezi, megjelölve ezzel egyidejűleg az általa megrendelni kívánt darabszámot. A „vásárlás folytatása" gombra kattintva a Megrendelőnek lehetősége van további termékeknek a kosárba helyezésére. A kosár tartalma a „törlés" gombra kattintva törölhető. A „kosár frissítése" gomb kiválasztását követően a kosár tartalmazza a Megrendelő által kiválasztott termékeket, a termékek darabszámát, egységárát, a szállítással kapcsolatos költségeket, a Megrendelő által fizetendő végösszeget. Ezt követően van lehetőség a szállítási és fizetési mód kiválasztására. A megrendelőlap szükséges rovatainak kitöltését követően a „Megrendelés" Ikonra kattintva a Megrendelő ellenőrizheti az általa megadott, a megrendeléssel és személyes adatival kapcsolatos valamennyi adatot. Amennyiben az adatokat a Megrendelő a valóságnak és szándékának megfelelőnek találja, úgy a „Megrendelés" gombra kattintva elküldheti megrendelését a Szolgáltatónak. Amennyiben a Megrendelő az adatokon változtatni kíván, úgy az „Adataim módosítása" gombra kattintva visszaléphet a megrendelőlaphoz, és elvégezheti a szükséges módosításokat, javításokat.

4.5. A megrendelés elküldését követően a Megrendelő elektronikus úton (e-mailben) azonnali visszaigazolást kap. A felek közötti szerződés létrejöttének időpontja a Szolgáltató megrendelés visszaigazolásának a Megrendelő e-mail címére történő megérkezésének az időpontja. Amennyiben a visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül a Megrendelő részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve a Megrendelő bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

5. Szállítás


A megrendelt termék átvétele - a Megrendelő választásától függően - az alábbi módokon történhet.

5.1. Személyes átvétel


A Megrendelő átveheti megrendelését az S-Extra Kft. 1137 Budapest, XIII. kerület, Visegrádi u.1. szám alatt található üzletében. Ebben az esetben szállítási költség nem kerül felszámolásra.

5.2. Átvétel Pick Pack Pontban


A Megrendelő átveheti megrendelését Magyarország területén több mint 400 Pick Pack Pont üzletben (pl. Inmedio és Relay hírlapüzletek, OMV és Avanti töltőállomások). A Pick Pack Pontok listája a www.pickpackpont.hu weboldal boltkereső menüpontjában elérhető.

Pick Pack Ponton történő átvétel díjtételei

10000,- Ft alatt 10000,- Ft felett
1990,- Ft ingyenes

Az átvétel időpontjáról a Szolgáltató e-mailben és sms-ben értesíti a Megrendelőt. A megrendelés leadásakor az üzletlistából a Megrendelő kiválaszthatja a hozzá legközelebb eső Pick Pack Pontot. A küldemény a Webáruház által küldött visszaigazoló e-mailben szereplő, a rendelés azonosító számának megadásával vehető át az értesítést követően 72 órán belül, majd ezt követően, külön értesítés nélkül visszaszállításra kerül a Megrendelőhöz. A csomagok státusza a www.pickpackpont.hu weboldal csomagkezelő menüpontjában nyomon követhetőek.

5.3. Szállítás hagyományos postai utánvétellel, a Megrendelő által megadott címre történő kikézbesítéssel, illetve PostaPontra történő kikézbesítéssel.

15000,- Ft alatt 15000,- Ft felett
1990,- Ft ingyenes

5.4. A Megrendelő köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag és a termék sértetlenségét, darabszámát ellenőrizni és az átvételi elismervényt aláírni. Mennyiségi hiány vagy sérült csomagolás, termék esetén a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni a hiányt, vagy hibákat. A nem sértetlen csomagolású terméket a vásárló csak saját felelősségére veheti át. A jegyzőkönyv felvételének hiányában az Eladó semmilyen mennyiségi reklamációt nem fogad el.

5.5. A Szolgáltató a megrendelt terméket minden esetben diszkréten csomagolt küldeményként szállítja, anélkül, hogy a csomagolás utalna a küldemény tartalmára.

6. Fizetés


A vételár kiegyenlítése az alábbi módokon történhet:


6.1. Személyes, illetve Pick Pack Pontban történő átvétel esetén a megrendelt terméket az átvételkor fizetheti ki a Megrendelő készpénzzel vagy bankkártyával. Postai utánvét esetén a küldeményt annak átvételével egyidejűleg készpénzben kell megfizetni a Szolgáltató megbízásából eljáró szállítónak.


6.2. A Megrendelő az általa megrendelt termék(ek) vételárát, illetve a megrendelőlapon feltüntetett és a Szolgáltató által visszaigazolt szállítási díjat minden esetben magyar Forintban az áru átvételekor, számla ellenében, egy összegben fizeti meg.


A Szolgáltató által kiállított számlát a csomag minden esetben tartalmazza.


7. Szavatosság és jótállás


7.1. Az esetleges szavatossági problémák bejelentése az ügyfélszolgálaton lehetséges, ahol a Szolgáltató jegyzőkönyvben rögzíti a Megrendelő által előadottakat. A Megrendelő a termékkel kapcsolatos szavatossági igényét csak a termék mellé mellékelt, a Szolgáltató által lepecsételt magyar nyelvű használati útmutatóval és a termékről kiállított számlával együtt érvényesítheti. A szavatossági határidő a termék Megrendelő részére történő átadása - jelen esetben a sikeres kézbesítés - napjával kezdődik.


7.2. A Szolgáltató az általa eladott árukra terméktípusoktól függően eltérő, a hatályos jogszabályoknak megfelelő szavatossági időt vállal.


7.3. Rendeltetésszerű használatot akadályozó hiba miatt visszaküldött termék esetén, amennyiben kiderül, hogy a termék valóban hibás volt, és a hibát nem a termék nem rendeltetésszerű használata okozta, úgy a Szolgáltató a terméket azonos vagy - ha az adott terméket a Szolgáltató már nem forgalmazza - azonos tulajdonságokkal bíró termékre cseréli.


7.4. Amennyiben a hibásként megjelölt termék nem rendelkezik a hibával, és a bevizsgálás alatt más hiba sem válik felismerhetővé, úgy a Szolgáltatót szavatossági kötelezettség nem terheli, ugyanakkor a Megrendelő ilyen esetben is jogosult a terméket személyesen átvenni, vagy kérni annak saját költségén történő újbóli kiszállítását.


7.5. Nem vonatkozik a szavatosság:


 • a nem rendeltetésszerű használatból, valamint az erőszakos behatásokból eredő károsodásra sérülésekre,
 • ha a Megrendelő által igazoltan átvett termék Megrendelői érdekkörben felmerült káresemény miatt megsérül vagy megsemmisül,
 • a használati útmutatóban feltüntetett olyan hibákra, amelyeket a Megrendelő ismert, és amelyekre tekintettel árengedményben részesült,
 • ha a terméken a Megrendelő, vagy más, nem a Szolgáltató képviseletében eljáró személy átalakítást, javítást végzett.

7.6. A szavatosságra a fentieken túl a a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvényben, a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII.30) GKM rendeletben, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben, valamint a fogyasztóvédelemmel összefüggő mindenkori hatályos jogszabályokban foglaltak az irányadók.


8. Elállás joga


8.1. Amennyiben Megrendelő a termék házhoz szállítása után kíván a vásárlástól elállni, azt az áru átvételét követő 8 munkanapon belül, indoklás nélkül megteheti. Ennek módjáról a Távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) számú kormányrendelet rendelkezik. Ebben az esetben a Szolgáltató köteles a termékért kifizetett vételárat visszatéríteni a vásárlónak, az elállást, illetve a termék visszaszolgáltatását követő harminc napon belül. A visszatérítés a szállítási költségre nem vonatkozik, valamint a termék visszajuttatásának költsége is a vevőt terheli.


8.2. A Webáruház kizárólag sérülésmentes vagy a rendeltetésszerű használatot meg nem haladóan használt termék visszaszolgáltatása esetén téríti meg a vásárló részére a teljes vételárat. A Szolgltató követelheti a Megrendelőtől a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának a megtérítését.


8.3. A Szolgáltató kifejezetten felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy a 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet 5. § c) pontja alapján nem alkalmazható az elállási jog a higiéniai termékek, étrend kiegészítők, vitaminok, szexuális segédeszközök, kellékek, kozmetikumok esetén, amennyiben már kibontásra került a termék. Nem gyakorolható az elállási jog továbbá:


 • olyan termék értékesítése esetében, amely az Ügyfél személyéhez kötött, illetve amelyet az Ügyfél utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza;
 • hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást az Ügyfél felbontotta, valamint
 • jogszabályban meghatározott további esetekben.

 

9. Adatkezelés


9.1. A Szolgáltató - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (infotv.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVII. törvény, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998 évi VI. törvény, továbbá a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban - az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően biztosítja a felhasználók személyes adatainak a védelmét.

 

9.2. Az adatkezelésre a www.angelsexshop.hu weboldalon található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, a Szolgáltató által biztosított megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a weboldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5.§ (1) bekezdésének a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást a felhasználók az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve adataik önkéntes megadásával megadottnak kell tekinteni.

 

9.3. Az adatkezelés célja a weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató a felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer fejlesztése és a felhasználók jogainak védelme. A Szolgáltató a felhasználó által megadott személyes adatokat a jelen pontban rögzített céloktól eltérő célokra nem használja illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - amennyiben jogszabály a Szolgáltaót erre nem kötelezi - kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. A Szolgáltató a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. A felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást, a megadott e-mail címen történt valamennyi belépéssel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag az e-mail címet regisztráló felhasználót terheli.

 

A felhasználó által megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelezően megadandó adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztrációnak a Szolgáltató, vagy a felhasználó általi törlésére bármikor sor kerülhet. A Szolgáltató által esetlegesen naplózott adatokat a rendszer - az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír - a naplózás időpontjától számítva legfeljebb 6 hónapig tárolja. A fenti korlátozások nem érintik a jogszabályokban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a weboldalon történő regisztráció során, vagy egyéb módon megadott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

 

9.4. A megadott felhasználói adatokat elsődlegesen a Szolgáltató illetve a Szolgáltató munkatársai, alkalmazottjai jogosultak megismerni, de azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át. Szolgáltató informatikai rendszerének üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendszerezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszergazda, futár, könyvelő) vehet igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

 

9.5. A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat azÁSZF-ben meghatározott módon. Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére a jelen ÁSZF-ben megadott elérhetőségek útján. A Szolgáltató a felhasználó kérésére a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. A felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait a felhasználó a weboldalon maga helyesbítheti; egyéb esetekben a Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, amely esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók, de az adattörlés nem vonatkozik a jogszabályok (pl. számviteli jogszabályok) alapján szükséges adatkezelésekre, amelyeket a Szolgáltató az adott jogszabályban előírt időtartamig köteles megőrizni.

 

9.6. A felhasználó a mindenkor hatályos Infotv., illetve Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, emellett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) is fordulhat a Szolgáltató adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

 

9.7. Amennyiben a felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a weboldal használata során bármilyen módon kárt okoz, a Szolgáltató jogosult a felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére.

 

9.8. A felhasználók e-mail címeinek kezelése elsősorban a felhasználók azonosítását, illetve a felhasználókkal történő kapcsolattartást szolgálja. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek részére. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A Felhasználó a hírlevél-listáról bármikor leiratkozhat, a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.

 

9.9. A Szolgáltató informatikai rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott adatokkal. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulását kéri, de lehetőséget biztosít a felhasználónak arra is, hogy a felhasználást megtiltsa.

 

9.10. A Szolgáltató gondoskodik a felhasználó által megadott adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, továbbá minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, felhív ezen kötelezettségeinek teljesítésére.

 

10. Vegyes rendelkezések


10.1. A Szolgáltató jelen ÁSZF feltételeit bármikor jogosult módosítani. A módosítások a Weboldalon történő megjelenéssel egyidejűleg lépnek hatályba.


10.2. A Szolgáltató és Megrendelő között fennálló szerződéses kapcsolatokban a Magyar Köztársaság joga alkalmazandó. Az esetlegesen felmerülő jogvitákat a felek megpróbálják először egyeztetéssel megoldani, ennek eredménytelensége esetére pedig - értékhatártól függően - kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét.


10.3. Amennyiben jogszabály kötelező rendelkezése, vagy bírósági döntés jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezését korlátozza, vagy érvényteleníti, az nem érinti az ÁSZF többi rendelkezésének érvényességét.


10.4. Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Polgári Törvénykönyv és az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadók.

***

Folytatás
Termékek